Thành phần tham gia nghiệm thu làm hoàn công gồm có những ai?

Để có thể đưa công trình đi vào xây dựng thì cần phải thực hiện hoàn công. Trong quá trình thực hiện thủ tục này thì khâu nghiệm thu công trình đóng vai trò quan trọng, quyết định đến kết quả báo cáo hoàn công. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ thông tin đầy đủ về các thành phần tham gia nghiệm thu làm hoàn công để bạn đọc hiểu rõ và thực hiện thuận lợi hơn.


Thành phần tham gia nghiệm thu làm hoàn công gồm những ai?

Theo quy định của Luật Xây dựng quy định về vấn đề nghiệm thu và bàn giao công trình phải được thực hiện theo từng bộ phận, từng giai đoạn và từng hạng mục công trình. Trong trường hợp công trình hay bộ phận bị che khuất thì cần phải được nghiệm thu và vẽ bản hoàn công trước khi tiến hành những công việc tiếp theo.

Khi công trình xây dựng được hoàn thành thì nhà thầu xây dựng sẽ có trách nhiệm hoàn thiện thi công, thu dọn hiện trường. Trong khi đó chủ đầu tư sẽ chuẩn bị các tài liệu phục vụ việc nghiệm thu cho toàn công trình.Khi tiến hành nghiệm thu công trình, thành phần tham gia nghiệm thu làm hoàn công bao gồm có nhà thầu, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thiết kế xây dựng... Đối với mỗi thành phần sẽ có những vai trò và trách nhiệm khác nhau.

Trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị thực hiện nghiệm thu làm hoàn công


  • Vai trò của chủ thầu

Nhà thầu sẽ có trách nhiệm hoàn thành thi công công trình theo đúng thỏa thuận, cam kết ban đầu với chủ đầu tư.

Lập bản vẽ hoàn công xây dựng.

Chuẩn bị những tài liệu giấy tờ có liên quan đến chất lượng công trình phục vụ cho việc nghiệm thu và bàn giao công trình.

  • Vai trò chủ đầu tư

Chủ đầu tư cũng là một trong những thành phần tham gia nghiệm thu làm hoàn công với vai trò như sau:

Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu, tiếp nhận công trình xây dựng.Người tham gia nghiệm thu bàn giao công trình phải chịu trách nhiệm về bản thân, cá nhân và sản phẩm mình xác nhận trong quá trình thi công.

Ngoài ra, mỗi đơn vị tư vấn giám sát thi công công trình xây dựng, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình tham gia nghiệm thu cũng sẽ có những vai trò khác nhau.

Đối với nhà thầu và chủ đầu tư sẽ cần phải chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu khác nhau. Đây là việc làm quan trọng để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu công trình để tiếp thực hiện hiện thủ tục hoàn công.

Hy vọng, với những thông tin trên đã giúp bạn biết được những thành phần tham gia nghiệm thu làm hoàn công. Nếu bạn cần hỗ trợ hay tư vấn thêm hãy liên hệ ngay với Badosa. Các chuyên gia, luật sư Badosa luôn sẵn sàng hỗ trợ tư vấn bạn một cách chi tiết cụ thể nhất.

0 nhận xét: