Lệ phí trước bạ hoàn công công trình nhà ở

Lệ phí trước bạ là một trong những loại phí mà chủ nhà cần nắm rõ có phải đóng hay không sau khi công trình nhà ở hoàn thiện. Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ cụ thể thông tin trường hợp nào chủ nhà phải đóng phí trước bạ hoàn công công trình nhà ở, trong trường hợp nào không cần phải đóng.


Lệ phí trước bạ hoàn công là gì?

Lệ phí trước bạ trong hoàn công công trình nhà ở là một loại lệ phí được quy định các bên phải tuân thủ khi tiến hành thủ tục xin phép hoàn công công trình là nhà ở. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp đều phải nộp lệ phí trước bạ khi xin hoàn công.


Đối tượng chịu lệ phí trước bạ

Theo Điều 2 Nghị định 140/2016/NĐ-CP hướng dẫn bởi Điều 2 Thông tư 301/2016/TT-BTC đối tượng chịu lệ phí trước bạ gồm: Nhà, đất
Nhà, gồm: Nhà ở; nhà làm việc; nhà sử dụng cho các mục đích khác.
Đất, gồm: Các loại đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp theo quy định của Luật Đất đai thuộc quyền quản lý sử dụng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (không phân biệt đất đã xây dựng công trình hay chưa xây dựng công trình).

Hoàn công nhà ở riêng lẻ được miễn phí trước bạ hoàn công

Căn cứ theo tại Khoản 11 Điều 4 Nghị định 45/2011/NĐ-CP của Chính Phủ ( Nghị định này được sửa đổi một phần bằng Nghị định 23/2013/NĐ-CP), thì các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ bao gồm: nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tạo lập thông qua hình thức phát triển nhà ở riêng lẻ. Như vậy, nếu bạn là cá nhân, hộ gia đình tự tạo lập nhà thông qua hình thức phát triển nhà ở riêng lẻ thì sẽ không phải nộp lệ phí trước bạ khi thực hiện hồ sơ xin phép hoàn công.

0 nhận xét: