Hồ sơ hoàn công nhà ở xử lý mất bao lâu?

Sau khi bạn chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ, tài liệu hoàn công nhà ở, bạn thường quan tâm tới nơi tiếp nhận hồ sơ hoàn công nhà, thời gian xử lý hồ sơ hoàn công mất bao lâu? Bài viết này của chúng tôi sẽ giúp bạn làm rõ.


Địa chỉ và thời gian xử lý hồ sơ hoàn công nhà 

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, nơi tiếp nhận hồ sơ hoàn công nhà sẽ là Ủy ban nhân dân Quận, huyện nơi bạn xây căn nhà. Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

Vì vậy, để công việc hoàn công nhà được thuận lợi bạn cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ ngay từ đầu để tránh bị kéo dài thời gian xử lý.


Quy trình và thời gian hoàn công nhà ở

Bước 1: Chủ sở hữu nộp hồ sơ, nhận Phiếu chuyển cơ quan Thuế (Chi cục Thuế quận, huyện) và nhận Giấy chứng nhận tại Văn phòng UBND quận, huyện (Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ) theo nguyên tắc "một cửa".

Bước 2: Văn phòng UBND chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý đô thị quận - huyện thụ lý hồ sơ, dự thảo Tờ trình + giấy chứng nhận (hoặc ký công văn trả lời không thuận giải quyết hồ sơ), lập Phiếu chuyển Chi cục Thuế quận - huyện để xác định nghĩa vụ tài chính.

Bước 3: Văn phòng UBND trình Chủ tịch UBND quận, huyện ký Giấy chứng nhận và nhận lại hồ sơ và Giấy chứng nhận đã ký, chuyển cho Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ để trả cho chủ sở hữu.Bước 4: Chủ sở hữu nhận Phiếu chuyển liên hệ Chi cục Thuế quận, huyện. Sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính, chủ sở hữu liên hệ Văn phòng UBND quận, huyện để nhận Giấy chứng nhận.

Lưu ý: 

- Việc xác định thời gian cụ thể cho từng khâu, bộ phận của quy trình này do chủ tịch UBND quận - huyện quyết định căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương.

- Đối với hồ sơ không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận, phòng Quản lý đô thị quận - huyện có công văn trả lời (nêu rõ lý do) trong thời gian 15 ngày.

0 nhận xét: