Chi phí làm hồ sơ hoàn công nhà ở tư nhân

Hồ sơ hoàn công nhà ở tư nhân sẽ tùy vào từng trường hợp cụ thể mà có mức phí khác nhau, có thể là chủ nhà ở hoặc có thể là chủ thầu xây dựng thực hiện đóng khoản phí này. Chi phí làm hồ sơ hoàn công nhà ở tư nhân sẽ bao gồm các loại thuế và phí dịch vụ nếu chủ nhà/chủ thầu xây dựng thuê ngoài.


Các loại thuế và chi phí khi làm hồ sơ hoàn công

Các loại thuế, lệ phí khi xây dựng nhà ở tư nhân theo pháp luật hiện hành. Hiện nay khi tiến hành xây dựng nhà ở tư nhân có những khoản thuế, lệ phí cần nộp bao gồm những loại: thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân.


Cách tính thuế, lệ phí khi xây dựng nhà ở tư nhân

+ Thuế môn bài: 

Căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Tài chính theo Thông tư 302/2016/TT-BTC thì mức đóng thuế môn bài xây dựng nhà ở tư nhân được xác định như sau: 

Thu nhập dưới 100 triệu/năm – được miễn thuế môn bài

Thu nhập từ 100 triệu đến 300 triệu/năm – thuế môn bài cả năm là 300.000 đồng

Thu nhập từ 300 triệu đến 500 triệu/năm – thuế môn bài cả năm là 500.000 đồng 

Thu nhập trên 500 triệu/năm – thuế môn bài cả năm là 1.000.000 đồng

Như vậy mức đóng thuế môn bài trong lĩnh vực xây dựng nhà ở tư nhân phụ thuộc vào giá thuê nhân công theo hợp đồng xây dựng. + Thuế giá trị gia tăng (GTGT):

Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC khi xây dựng nhà ở tư nhân thuế GTGT được tính:  Thuế GTGT = (Doanh thu tính thuế) x (Tỉ lệ % tính thuế GTGT)

Trong đó: Doanh thu tính thuế GTGT được tính bằng đơn giá nhân diện tích (nếu tính trên 1 đơn vị diện tích) hoặc bằng giá toàn bộ công trình hoặc bằng giá trị phần việc xây dựng phải thực hiện được xác định theo 
Hợp đồng xây dựng.

Nếu hợp đồng xây dựng không cung cấp vật tư xây dựng thì doanh thu tính thuế chỉ tính bằng số tiền nhân công xây dựng mà chủ nhà trả cho chủ thầu khi hoàn thành nhà ở.

Nếu hợp đồng có thỏa thuận về giá nhưng giá không phù hợp với giá trị thực tại địa phương thì cơ quan thuế sẽ thực hiện thu theo quy định pháp luật.

Nếu hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân có sử dụng hóa đơn thì doanh thu tính thuế dựa trên hóa đơn và doanh thu khoán.  

Tỉ lệ % tính thuế GTGT được xác định như sau: 

Hợp đồng xây dựng có bao gồm cả cung cấp vật tư xây dựng: tỷ lệ 3%
Hợp đồng xây dựng không bao gồm cung cấp vật tư xây dựng: tỷ lệ 5%

+ Thuế thu nhập cá nhân (TNCN): 

Công thức tính thuế TNCN đối với việc xây dựng nhà ở tư nhân như sau:  Thuế TNCN = (Doanh thu tính thuế) x (Tỉ lệ TNCT trên doanh thu) x (Tỉ lệ thuế TNCN) (tạm thu 10%)

Trong đó: Doanh thu tính thuế TNCN được tính bằng tất cả các khoản tiền phát sinh trong quá trình xây dựng. Cách xác định tương tự như doanh thu tính thuế GTGT. Tỉ lệ (%) thuế TNCN được xác định áp dụng tỷ lệ tạm thu là 10%. 

Hoàn công nhà ở là một thủ tục cần thiết để hợp thức hóa nhà ở về mặt giấy tờ. Việc thực hiện các bước trong quy trình hoàn công nhà ở không phải là một điều dễ dàng dành cho bất cứ chủ nhà nào. Nếu không nắm rõ quy trình, giấy tờ hồ sơ hoàn công sẽ khiến chủ nhà “đau đầu” và chi phí đội lên cao. 

Với Badosa, đơn vị tư vấn pháp lý nhà đất có nhiều luật sư có chuyên môn và kinh nghiệm, việc làm hồ sơ hoàn công nhà ở sẽ diễn ra nhanh chóng và chính xác. Nếu quý vị cần tư vấn hoặc ủy quyền thực hiện hoàn công nhà ở, hãy liên hệ với Badosa để các luật sư hỗ trợ thực hiện hoàn công nhà ở trong thời gian ngắn nhất với mức chi phí tiết kiệm nhất.

0 nhận xét: