QUY ĐỊNH VỀ HOÀN CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG MỚI NHẤT

Hoàn công xây dựng đã trở thành một thủ tục pháp lý, bắt buộc các chủ đầu tư cần tuân thủ thực hiện. Quy định về hoàn công công trình xây dựng với các điều khoản rõ ràng, sẽ giúp người thực hiện hoàn công hiểu rõ hơn.


Quy định về hoàn công công trình xây dựng

Theo quy định về hoàn công công trình xây dựng, Nghị định 209/2004. NĐ- CP của Chính phủ ban hành năm 2004, thì chủ đầu tư có trách nhiệm tập hợp, thống kê, kiểm tra các tài liệu có liên quan đến từng giai đoạn của công trình xây dựng.

Trong đó, hoàn công là cách gọi của một thủ tục hành chính liên quan đến việc quản lý xây dựng của nhà nước. Đối với nhà ở riêng lẻ việc hoàn công sẽ không khó khăn về mặt pháp lý, nhưng lại khó khăn về mặt thực tế áp dụng.Do vậy, chủ đầu tư cần có suy nghĩ đúng về hoàn công xây dựng, để tuân thủ đúng quy trình và không gặp phải những khó khăn sau này.

Các trường hợp phải hoàn công:

Theo quy định quy định về hoàn công công trình xây dựng tại Luật xây dựng 2014 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành, Nghị định 59/2015/ NĐ- CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo đó, nếu xây dựng ở đô thị thì mọi trường hợp cần phải làm thủ tục hoàn công, cấp giấy phép xây dựng. Còn với những nhà ở tại nông thôn là nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, di tích lịch sử, văn hóa mới cần xin giấy phép.

Một số vấn đề cần lưu ý khi hoàn công xây dựng

Quy định về hoàn công công trình xây dựng chỉ được tiến hành khi bên thi công đã hoàn tất việc thi công nhà ở trên thực tế. Khi kết thúc việc thi công, nhà thầu có trách nhiệm hoàn thiện tất cả các công đoạn của việc thi công như dọn dẹp hiện trường, lập bản vẽ hoàn công, chuẩn bị các tài liệu để phục vụ việc nghiệm thu toàn phần công trình.Một số loại giấy tờ bắt buộc có trong hồ sơ hoàn công nhà ở mà chủ đầu tư cần lưu ý như:

- Đơn xin hoàn công nhà ở theo mẫu được ban hành bởi Bộ Xây dựng.

- Bản vẽ hiện trạng hoàn công nhà ở thể hiện chính xác vị trí, kích thước, vật liệu, thiết bị của nhà ở.

- Hợp đồng xây dựng trong trường hợp cần phải ký kết hợp đồng.

- Biên bản nghiệm thu công trình từ đơn vị thi công.

Bộ hồ sơ hoàn công có một số loại giấy tờ, chứng từ bắt buộc mà chủ đầu tư cần chuẩn bị đầy đủ, nhằm thuận tiện trong quá trình xin hoàn công xây dựng.

0 nhận xét: