NỘP HỒ SƠ HOÀN CÔNG Ở ĐÂU THÌ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT?

Hồ sơ hoàn công xây dựng chỉ được thụ lý khi chủ đầu tư nộp đúng cơ quan chức năng có thẩm quyền. Sau khi nhận được bộ hồ sơ đầy đủ, cơ quan Nhà nước sẽ tiến hành xác minh và cấp giấy phép hoàn công. Với câu hỏi nộp hồ sơ hoàn công ở đâu? Bạn hãy tham khảo bài viết sau.


Hồ sơ hoàn công gồm những gì?

Trước khi tìm hiểu nộp hồ sơ hoàn công ở đâu. Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu hồ sơ hoàn công chuẩn bị những gì. 

Đây là bộ hồ sơ tập hợp đầy đủ các loại chứng từ quan trọng liên quan đến công trình xây dựng, được xem là căn cứ pháp lý để các cơ quan chức năng xem xét và tiến hành cấp giấy phép hoàn công.Một bộ hồ sơ hoàn công công trình xây dựng bao gồm có:

- Giấy phép xây dựng công trình được cấp trước đó.

- Hợp đồng xây dựng được ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng.

- Biên bản báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình được lập từ trước.

- Báo cáo kết quả thẩm tra và thẩm định thiết kế bản vẽ.

- Bản vẽ hoàn công xây dựng.

- Bản báo cáo kết quả thí nghiệm và kiểm định của cơ quan chức năng.

- Văn bản thỏa thuận và xác nhận chất lượng công trình của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Nộp hồ sơ hoàn công ở đâu? 

Với câu hỏi nộp hồ sơ hoàn công ở đâu? Tùy thuộc vào công trình xây dựng thì chủ đầu tư sẽ nộp hồ sơ hoàn công ở các cơ quan chức năng.

- Nộp hồ sơ hoàn công ở Sở Xây dựng: Đối với các công trình cấp đặc biệt, cấp 1, những công trình tôn giáo, di tích lịch sử, miếu đình, tượng đài, quảng cáo, tranh hoành tráng, công trình trên các tuyến, trục đường chính thành phố do UBND thành phố quy định.- Nộp hồ sơ hoàn công ở UBND quận: Công trình hoàn công nhà ở riêng lẻ, nhà ở tư nhân của người dân và các công trình xây dựng khác không thuộc nhóm công trình do Sở Xây dựng và thuộc địa giới hành chính quận nào, thì sẽ nộp thủ tục hoàn công ở UBND quận, huyện đó.

- Nộp hồ sơ hoàn công ở Ban Quản lý đầu tư và xây dựng các khu đô thị mới, khu công nghiệp, chế xuất, khu công nghệ cao: Công trình xây mới, xây dựng tạm, sửa chữa, cải tạo mà theo quy định phải xin giấy phép xây dựng nằm trên phạm vi ranh giới khu đô thị, chế xuất, công nghiệp.

- Nộp hồ sơ hoàn công ở UBND xã: Công trình hoàn công nhà ở riêng lẻ ở điểm khu dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng thuộc địa giới hành chính xã.

0 nhận xét: